Tereza Petrová

primáška

Tereza Petrová, nar. 2005

 • 2005-dosud: členka Notiček, housle, primáška od roku 2022

 • Dosavadní vzdělání

 • 2010 - 2020: ZUŠ Řevnice – Lenka Kolářová, housle

 • 2015 - 2018: ZUŠ Řevnice – Tereza Bystřická, zpěv

 • 2020 – 2021: Pražská konzervatoř – prof. Ivan Ženatý

 • 2021 – dosud: Pražská konzervatoř – prof. Jan Talich

 • Soutěžní úspěchy

 • 2012: Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky /Nová Paka/ - čestné uznání; Plzenecké housličky - 3.místo

 • 2013: Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky /Nová Paka/ - 2.místo

 • 2014: Celostátní soutěž ve hře na smyčcové nástroje - 3.místo (celostátní kolo); Plzenecké housličky - 1.místo

 • 2015: Mezinárodní houslová soutěž mistra Josefa Muziky /Nová Paka/ - 1.místo; Plzenecké housličky - 1.místo

 • 2016: Celostátní soutěž ZUŠ komorních souborů /barokní soubor/ – Absolutní vítěz okresního kola, 1. místo v celostátním kole

 • 2017 : Celostátní soutěž ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje - 3.místo; Mezinárodní houslová soutěž mistra Josefa Muziky /Nová Paka/ - 3.místo

 • 2019 : Celostátní soutěž ZUŠ komorních souborů /barokní soubor/ – Absolutní vítěz krajského kola, 2. místo v celostátním kole

 • Sólové koncerty

 • 2012 – 2020: Koncerty při ZUŠ Řevnice a ZUŠ Charlotty Masarykové Praha

 • 2019: Absolventský koncert ZUŠ Řevnice

 • 2022: Sólový koncert s Jihočeskou komorní filharmonií, dirigent Jan Talich /Pablo de Sarasate - Romanza Andaluza/

 • Orchestrální zkušenosti

 • 2014 - dosud: Orchestr při ZUŠ v Řevnicích – housle

 • 2019 : Společný projekt asociace ZUŠ a České filharmonie, 16.6. Koncert žáků ZUŠ a České filharmonie, dirigent Petr Altrichter, 1. housle

 • 2020 – dosud: Filmová filharmonie Praha, 1. housle

 • Zkušenosti v komorní hře

 • 2005 - dosud: Dětská lidová muzika Notičky - housle, zpěv, od roku 2022 primáška

 • 2014 – 2020: Komorní hra při ZUŠ Řevnice, vítěz Celostátních soutěží ZUŠ komorních souborů

 • 2020 – dosud: Komorní orchestr Pražské konzervatoře, vedený Chuhei Iwasaki, 1. housle

 • Další vzdělání a zkušenosti

 • 2018: Setkání s hudbou, Soběslav – kurzy u prof. Jiřího Fišera a Štěpána Ježka; Masterclass u prof. Jana Talicha

 • 2019 : Masterclass u Romana Patočky; Master International String Class - kurzy u prof. Leoše Čepického

 • 2019 - 2020: Konzultace u prof. Pavla Kudeláska

 • 2020, 2021: Masterclass prof. Ivan Ženatý /Konzervatoř Teplice/

 • 2021: Music Academy Telč, prof. Pavel Fischer

 • 2022: Music Academy Telč, prof. Pavel Fischer; Master International String Class - kurzy u prof. Leoše Čepického

Copyright (c) 2013 Notičky