Magda Routová

primáška

narozena 2002

 • 2009-dosud: členka Notiček, housle, primáška od roku 2015

 • V letech 2009-2020 studovala hru na housle na ZUŠ Řevnice u Lenky Kolářové. Od roku 2020 studuje na Pražské konzervatoři u prof. Ivana Ženatého.

 • Od roku 2010 působí v orchestru při ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze - tutti


Soutěžní úspěchy

 • 2008: Plzenecké housličky - 1.místo

 • 2010: Plzenecké housličky - 3.místo

 • 2011: Celostátní soutěž ve hře na smyčcové nástroje - 3.místo (krajské kolo); Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky v Nové Pace - 2.místo

 • 2012: Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky v Nové Pace - 2.místo

 • 2013: Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky v Nové Pace - 2.místo; Plzenecké housličky - 1.místo, Soutěž komorních souborů – 1.místo v krajském kole (duo)

 • 2014: Celostátní soutěž ve hře na smyčcové nástroje - Absolutní vítěz okresního kola, Absolutní vítěz krajského kola, 1.místo (celostátní kolo), cena za provedení díla B. Martinů; Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky - 3.místo; Mezinárodní houslová soutěž J. Kociana - 2.místo

 • 2015: Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky - 2.místo; Mezinárodní houslová soutěž mistra Josefa Muziky - 1.místo, zvláštní ocenění za provedení povinné skladby

 • 2016: Celostátní soutěž ZUŠ ve hře komorních souborů s převahou smyčcových nástrojů – absolutní vítěz okresního kola, 1.místo (celostátní kolo); Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky (Praha) - 1.místo, cena nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových (platba kurzovného na Akademii Václava Hudečka 2016); Mezinárodní houslová soutěž J. Kociana (Ústí nad Orlicí) - 2.místo

 • 2017: Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky (Praha) - 2.místo; Mezinárodní houslová soutěž mistra Jozefa Muziky (Nová Paka) - 1.místo; Celostátní soutěž ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje – 1.místo, cena za provedení skladby Ondřeje Kukala „Pozdní hodina“ (celostátní kolo)

 • 2019: Celostátní soutěž ZUŠ ve hře komorních souborů s převahou smyčcových nástrojů – absolutní vítěz okresního kola, 1.místo (krajské kolo)


Sólové koncerty

 • 2013 - současnost: koncerty v ZUŠ Řevnice

 • 2017: Koncert v rámci ZUŠ OPEN – J.S.Bach: Braniborský koncert č. 4 pro housle a dvě zobcové flétny, H.Vieuxtemps: Houslový koncert č. 5 a moll (koncert se uskutečnil za doprovodu komorního orchestru Camerata Bohemica s uměleckým vedoucím Tomášem Strašilem)

Masterclass, workshop

 • 2019: masterclass „Konkurz nanečisto“ s Josefem Špačkem v Rudolfinu (Praha)

 • 2019: workshop s Romanem Patočkou v ZUŠ V.Talicha (Beroun)


Orchestrální zkušenosti

 • 2010 – současnost: Orchestr při ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze – tutti

 • 2014: Český komorní ansámbl mladých – tutti

 • 2015 – současnost: Orchestr při ZUŠ v Řevnicích – koncertní mistr

 • 2018: Karlovarský symfonický orchestr – tutti

 • 2018 – současnost: Filmová filharmonie – tutti

 • 2019: Česká studentská filharmonie – tutti

 • 2019: účast v projektu České filharmonie „Společný orchestr žáků ZUŠ a členů České filharmonie“ – zástupce koncertního mistra


Zkušenosti v komorní hře

 • 2008 – současnost: Dětská lidová muzika Notičky

 • 2015 – současnost: primáš Dětské lidové muziky Notičky

 • 2018 – současnost: Haydn Ensemble


Letní hudební festivaly

 • 2014, 2015: Setkání s hudbou v Soběslavi – studium houslí u prof.J.Fišera

 • 2016, 2017: Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích – studium houslí

 • 2018: Interpretační kurzy v Litomyšli – studium houslí u prof.L.Čepického

 • 2019: Encore Music Projects International Summer School – studium houslí u prof. Joshuy Fishera

 • 2019: Letní hudební akademie Kroměříž – studium houslí u prof. Josefa Špačka a Jana Mráčka

 • 2020: Mezinárodní Mistrovské kurzy Teplice (prof. Ivan Ženatý), Letní hudební akademie Kroměříž – studium houslí u prof. Josefa Špačka a Jana Mráčka

 • 2021: Mezinárodní Mistrovské kurzy v Telči (prof. Pavel Fischer), Mezinárodní Mistrovské kurzy Teplice (prof. Ivan Ženatý)

Copyright (c) 2013 Notičky